Skip to content

Tichá zóna Mapimí

Podľa legendy je štvorkilometrový úsek púšte u San Ignacia miestom, kde sa potulujú zmutované zvieratá, prelietavajú taniere UFO a mobily nefungujú. Mapimí sa nazýva ticho zónou na základe presvedčenia, že tu nie je možné prenášať rádiové vlny. Miesto je tak mexickou verziou bermudského trojuholníka. Fakt, že Mapimí, egyptské pyramídy i bermudský trojuholník leží medzi 26.…