Skip to content

Väznica Eastern State

Do roku 1829 boli väznice chaotickými, nekontrolovanými inštitúciami, v ktorých boli väzni všetkých vekových skupín a pohlaví zavieraní spoločne do ciel. Všetko sa zmenilo s Eastern State Penitentiary. Väznica bola ovplyvnená osvieteneckými myšlienkami a bola prvá, ktorá zaviedla tzv. pensylvánsky systém, v ktorom boli väzni izolovaní nielen od vonkajšieho sveta, ale i od seba navzájom…

Presidio Modelo

Počas štyridsiatich rokov fungovania tejto kruhovej väznice boli v celách po jej obvode zavieraní politickí disidenti, kontrarevolucionári, a dokonca i Fidel Castro. Kubánsky prezident a neskôr diktátor Gerardo Machado nechal väznicu vystavať v roku 1926 na základe modelu panoptikonu Jeremyho Benthama, kde sú cely vystavané v kruhu okolo stredovej strážnej veže, budova dodávala možnosť neustáleho…

Múzeum väzňov

Z bývalého hostelu pre pútnikov na Ruskom dvore, ktorí v 19. storočí putovali do Jeruzalema, sa v roku 1920, keď Palestínu ovládlo Anglicko, stalo väzenie. Nasledujúcich 28 rokov tu boli väznení židovskí odporcovia anglickej nadvlády.