Skip to content

Kurchatov: najutajovanejšie rádioaktívne miesto na zemi

Mesto Kurchatov by si do nedávna nenašiel na žiadnych mapách. Jedná sa o najutajovanejšie miesto na zemi za éry ZSSR. Mesto malo pridelené iba PSČ: Semipalatinsk-21. Na mapách by si ho našiel ako prázdne miesto “Конечная”.