Skip to content

Projekt Eden: Najväčší skleník sveta

Ako sa blížil koniec tisícročia, ospalé bývalé banské mesto St. Blazey potrebovalo nejakú inováciu. Viac ako 160 rokov sa tu ťažil kaolín a v roku 1995 ukončil svoju prevádzku. Preto bol navrhnutý nový koncept pre túto oblasť s názvom projekt Eden.