Skip to content

Diferenčný stroj č. 2

Charles Babbage sa v roku 1882 dostal so svojim diferenčným strojom veľmi blízko k zostaveniu prvého viktoriánskeho počítača. Charles navrhol stroj plný kľúk a ozubených kôl, ktorý dokázal generovať matematické tabuľky.