Skip to content

Telegrafický ostrov

Malinký ostrov severne od poloostrova Musandam bol v 60. rokoch 19. storočia miestom mnohých psychických zrútení.