Skip to content

Domy mudhif

Po tisíce rokov slúžili v južnom Iraku veľké, klenuté budovy mudhif postavené z rákosia ako ceremoniálne centrá Madanov alebo Arabov z mokradí. V týchto budovách sa tradične odohrávali svadby, súdy, náboženské oslavy i stretnutia obyvateľov.

Nepreniknuteľný močiar

Rozbahnená krajina okolo veľkej časti toku Bieleho Nílu v Južnom Sudáne tvorí najväčší močiar sveta. Jedná sa o rozsiahle mokradiny, v ktorých rastú šachory (používané na výrobu papyrusu), vodné trávy, hyacinty a ďalšie rastliny v trsoch, takže vytvárajú obrovskú nepreniknuteľnú bariéru.