Skip to content

Cushingová zbierka mozgov

V lekárskej knižnici univerzity Yale leží na policiach 550 sklenených nádob s ľudskými mozgami. Zbierka patrila jednému zo zakladateľov neurochirurgie Harveymu Chushingovy, ktorý mozgy konzervoval medzi rokmi 1903-1932. Keď Cushing v roku 1939 zomrel, zbierku zdedila jeho alma mater.

Kunstkamera

Múzeum Kunstkamera sa stalo prvým múzeom na území Ruska a malo dokázať celému svetu, že sa jedná o modernú, vedecky založenú krajinu.

Semmelweisové múzeum medicíny

Ignác Semmelweis je záchrancom matiek. A tp len vďaka čistým rukám. To nebolo vždy pravidlom a samozrejmé. Dokonca ani medzi lekármi!