Skip to content

Múzeum Esperanta

Keď Ludwig Lazarus Zamenhof v 70. rokoch 19. storočia vymyslel jazyk esperanto, myslel si, že prišiel na spôsob, ako spolu budú môcť komunikovať národy celého sveta. Esperanto je zmesou románskych, germánskych a slovanských jazykov. Rakúske múzeum sa venuje jeho vývoju a štúdiu, rovnako ako ďalším umelým jazykom.