Skip to content

Protivzdušná obrana Bratislavy

Ani mapy vám nikdy neukážu všetky miesta, čo sa nachádzajú v Bratislave. A to si môžete vziať aj turistickú podrobnú mapu. Jedným z takýchto miest je aj bývala raketová základňa na vrchole Devínskej Kobyly.