Skip to content
Atlas Obscura: <span>Arménsko</span>

Arménsko

18 úžasných miest stojí určite za navštívenie

najstarší platan

Tnjri

Vodopád na povel

Sevanavank

Matenadaran

Ağdam, mesto duchov

Zorats Karer

Starý jaskynný dedinský komplex Khndzoresk

Kamenné varhany

Garni Gorge

Starobylé hlavné mesto Arménska

My sme naše hory

Khachkari

Kláštor Khor Virab

Petroglyfy Ughtasar

Jaskynný komplex Areni-1

Krídla Tatev

Observatórium Byurakan

Arménsko (-súčasný normovaný názov; staršie (cca. do 70. rokov 20. stor.) aj: Arménia, prípadne: Armenia; v niektorých súčasných zdrojoch len pre obdobie staroveku: Arménia), dlhý tvar Arménska republika (Hajastani Hanrapetuthjun), je horská krajina v juhozápadnej Ázii, kde okolo 90 % územia leží vyššie ako 1000 metrov nad morom (m n. m.). Väčšinu územia vypĺňa Arménska vysočina (Aragak, 4090 m n. m.), na severe sú pásma Malého Kaukazu, na juhozápade medzihorská Arakská rovina. Rieky Araks (tvorí hranicu s Iránom), Arba, Vorotan, jazero Sevan. Podnebie je suché, subtropické až chladné, vysokohorské. Pestujú sa tu obilniny, okopaniny, bavlník, tabak, vinič, ovocie, zelenina; chov dobytka, oviec, kôz a hydiny.