Skip to content

Fantastická jaskyňa Hang Son Doong

Chrám na útesoch v horách Hengshan

Vodný park Ho Thuy Tien

Korowaiské domy na stromoch

Podzemný projekt 131

Tajomstvo kostier: Cintorín dediny Trunyan

Posledné háje pôvodných divokých jabloní

najstarší platan

Tnjri

Pamukkale

Vodopád na povel

Ho Či Minovo mauzóleum

Peklo pri chráme Wang Saen Suk

Sevanavank

Tunely Cu Chi

Tunely Cu Chi

Xieng Khuan

Park buddhov Xieng Khuan

Matenadaran

Ázia je súčasť Starého sveta, východná časť eurázijského dvojkontinentu na severnej pologuli, 44 579 000 km², asi tretina celej súše, medzi Severným ľadovým oceánom, Tichým oceánom a Indickým oceánom.

Hranica s Európou a Áziou prebieha po východnom úpätí pohoria Ural, po rieke Emba, severným pobrežím Kaspického mora, Kumsko-Manyčskou zníženinou, Azovským morom, Kerčským prielivom, Čiernym morom, Bosporom, Marmarským morom, Dardanelami, Egejským morom, východnou Suezskou šijou, Červeným morom a prielivom Bab-al-Mandab. V Ázii, ktorá je značne členitá, sa vyvíjala spoločenská organizácia síce nerovnomerne, ale – v porovnaní s inými kontinentami sveta – omnoho rýchlejšie. Najmä v oblastiach Prednej Ázie (Chetiti), Strednej Ázie (v povodí Eufratu a Tigrisu) a na Ďalekom východe (India, Čína, Japonsko). V 3. tisícročí pred Kr. vznikali prvé civilizácie na Strednom východe, v 20. storočí pred Kr. sa vytvárala civilizácia v Číne a Indii.

Ázia predstavuje jednu z hlavných kolísok ľudstva vôbec a mongoloidnej rasy zvlášť.