Skip to content
Atlas Obscura: <span>Tanzánia</span>

Tanzánia

Máme tu zatiaľ len jedno miesto, ktoré stojí za návštevu

Pôvodne bolo pobrežie Tanganika súčasťou sultanátu Zanzibar, vytvoreného v roku 1856. V 19. storočí prenikali európski cestovatelia a misionári aj do vnútrozemia (napr. David Livingstone). V osemdesiatych rokoch 19. storočia sa na tomto území snažili uchytiť Nemci a v roku 1884 sa Tanganika stala súčasťou Nemeckej východnej Afriky. Na základe zmluvy z roku 1890 sa Zanzibar stal britským protektorátom. Po prvej svetovej vojne bol mandát aj nad Tanganikou zverený Veľkej Británii. Tento stav zostal až do roku 1961, kedy bola vyhlásená samostatná republika Tanganika, ktorá mala štatút domínia. V roku 1962 vošla do platnosti ústava, podľa ktorej sa stala Tanganika nezávislým členom Britského spoločenstva národov. Ostrov Zanzibar bol kolonizovaný už od 10. storočia Arabmi. Prechodne v rokoch 1503 – 1698 sa dostal pod nadvládu Portugalcov. Túto časť sveta pre Európu objavil portugalský moreplavec Vasco de Gama. 26. apríla 1964 sa spojil Zanzibar s Tanganikou a vznikol nový štát Tanzánia. Od roku 1967 do 1995 sa Tanzánia pokúšala o socializmus, ale zostala členom Commonwealthu. V roku 1985 začal program hospodárskej obnovy a ostrovy Zanzibar a Pemba získali rozšírenú autonómiu s vlastnou správou. V roku 1992 bol v krajine zavedený pluralitný politický systém a v roku 1995 prebehli v krajine prvé pluralitné voľby.

Tanzánia bola kolóniou Spojeného kráľovstva, v roku 1964 získala nezávislosť.Vznikla v roku 1964 zo štátnych celkov Republika Tanganika a Ľudovej republiky Zanzibar a Pemba. (Zo Zanzibaru pochádzal aj spevák Freddie Mercury). Rozkladá sa na území od Veľkých priekop k svahilskému pobrežiu Indického oceánu s priľahlými ostrovmi. Na Západe je ohraničená Východoafrickými jazerami Viktóriiným, Tanganikou a Malawi. Pôvodný oficiálny anglický názov krajiny bol United Republic of Tanganyika and Zanzibar. Ten sa neskôr zmenil na United Republic of Tanzania. Originálny názov v svahilštine je Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzánia je sídlom najstarších nálezov ľudí. Okolie priepasti Olduvai v severnej Tanzánii sa pre nálezy fosílií staré až 2 milióny rokov často nazýva kolískou ľudstva. Pred 10 000 rokmi tu žili kolónie lovcov a zberačov, pravdepodobne národov Khosa. Okolo roku 2000 pred Kr. prišli národy Bantu zo západnej Afriky, ktoré vynašli výrobu kovov a základy sociálnej a politickej organizácie.